Nowe oblicze marketingu

Marketing to słowo powszechnie znane. Działania z jego zakresu pozwalają firmom odnosić sukces na rynku. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować, że coraz większego znaczenia w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia nabiera Internet. W rezultacie wykształcił się marketing internetowy, który wdrażany jest przez coraz większą liczbę organizacji. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tej prężnie rozwijającej się gałęzi marketingu.

Jak poprawnie zdefiniować marketing?

W powszechnym rozumieniu marketing bardzo często utożsamia się z reklamą, sprzedażą oraz promocjami. Choć pojęcia te nie są mu obce, to nie oddają jednak w pełni jego znaczenia. Czym więc jest marketing? Literatura dostarcza wielu definicji, pozwalających traktować go jako swego rodzaju filozofię biznesu, która powinna być obecna we wszystkich działaniach oraz na każdym poziomie funkcjonowania organizacji. Marketing to takie zarządzanie relacjami z klientem, aby były one korzystne dla firmy, czyli przyniosły jej zysk. Jest ono ukierunkowane na wytworzenie określonych wartości dla odbiorców, w zamian za co także i oni dostarczą pewnych wartości przedsiębiorstwu. Innymi słowy, marketing oznacza komunikowanie wartości. Działania marketingowe zaczęły na szerszą skalę rozwijać się w XX wieku, równolegle do dynamicznego rozwoju rynku. Rosnąca konkurencja przyczyniła się do powstawania coraz to bardziej zaawansowanych technik budowania pozycji rynkowej i przyciągania klientów. Współcześnie wiele z tych działań realizowanych jest w sieci. Marketing internetowy jest jedną z odmian marketingu, który realizowany jest za pośrednictwem, jak sama nazwa wskazuje, Internetu. W dużym uproszczeniu można uznać, że ukierunkowany jest on na zwiększenie widoczności przedsiębiorstwa sieci, przy czym cel ten realizuje się bazując na zasadach tradycyjnego marketingu.

Proces marketingowy

Współczesny marketing przyjmuje postać dobrze zaplanowanych działań, ukierunkowanych na osiągnięcie jasno wyznaczonego celu. Jest to specyficzna dziedzina wymagająca z jednej strony dużej kreatywności, szczególnie jeżeli chodzi o marketing internetowy, a z drugiej odpowiednio uporządkowanych działań. Aby lepiej zrozumieć sens marketingu, warto zastanowić się na co nastawione są działania w jego obszarze. Oczywiście przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb konsumentów. Realizacja tego celu wymaga wdrożenia procesu marketingowego, składającego się z kilku następujących po sobie etapów. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować potrzeby klientów i zgłębić specyfikę rynku. Po tym można przejść do opracowania strategii marketingowej, a następnie szczegółowego planu działań marketingowych. Następnie należy zadbać o zbudowanie relacji z klientami oraz wywołanie u nich pozytywnych doświadczeń. Ostatnim etapem procesu marketingowego jest zaś pozyskanie wartości od klientów, na podstawie których wypracowany zostanie zysk i kapitał firmy. Należy podkreślić, że każda, nawet najlepsza i rozpoznawalna na świecie marka, wymaga odpowiednio zaplanowanych i wdrażanych działań marketingowych.

Znaczenie marketingu internetowego

Działania na gruncie marketingu internetowego ukierunkowane na budowanie i podtrzymywanie relacji pomiędzy marką, a jej klientami. Tym różni się on od tradycyjnego marketingu, że w jego przypadku znaczenie samego klienta w procesie komunikacji jest o wiele większe. Nie jest on bowiem wyłącznie biernym odbiorcą treści, ale uczestniczy w dialogu z marką – wyraża swoje zdanie i odpowiada na działania marketingowe. Marketing internetowy dość często błędne kojarzony jest głównie z komunikacją prowadzoną przez firmę za pośrednictwem social mediów. Choć faktycznie jest to jeden z jego elementów, to należy wiedzieć, że aby przyniósł oczekiwane rezultaty, marketing internetowy musi być odpowiednio zaplanowany i realizowany. Jest to dziedzina wymagająca doświadczenia i dobrej intuicji, w której nie może być mowy o przypadkowych działaniach. Prawidłowo wdrożona strategia marketingu internetowego może przynieść firmie wiele korzyści, jednak jeżeli będzie ona przeprowadzona nieprawidłowo, doprowadzi do jej porażki.